Contact
 

Geschiedenis
Correspondentie Willem van Oranje op internet
Dertienduizend brieven van en aan de Prins van Oranje zijn via internet beschikbaar voor de wetenschap. Onderzoekers van het instituut brachten de correspondentie samen uit bijna tweehonderd archieven en bibliotheken binnen en buiten Nederland.De Verdieping van Nederland
1000 jaar Nederland aan de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.Geschiedenis.nl
Deze site is bedoeld voor historici, leraren en geÔnteresseerde leken, kortom iedereen die hart heeft voor geschiedenis.

Het Geheugen van Nederland
Het Geheugen bevat beelden en teksten uit de vaak verborgen collecties van Nederlandse culturele instellingen.

   
Gesponsorde links

Geschiedenis
Geschiedenis voor Kinderen
Hoi Jongens en Meisjes, welkom op de grootste geschiedenissite voor kinderen. Deze site heeft al meer dan 830.000 bezoekers gehad!

De Geschiedenis van Vandaag
Anno maakt de Nederlandse geschiedenis toegankelijk voor een groot publiek. Zo willen wij helpen het historisch besef in Nederland te vergroten. Want kennis van het verleden helpt je het heden beter te begrijpen. Anno vertelt over onze identiteit. Over Nederlandse waarden, over democratie, onze samenleving, onze cultuur.

Geschiedenis
De geschiedenis van internet (1)
Hoewel het grote publiek internet pas enkele jaren gebruikt gaat de geschiedenis van dit medium terug tot eind jaren vijftig.

De geschiedenis van internet (2)
Chronologische opsomming van de ontwikkelingen in de intenetgeschiedenis.

Biografisch Woordenboek van Nederland
Het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland of in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen een rol van enige betekenis hebben gespeeld.

Vereniging Levende Geschiedenis Nederland
De VLGN is een multi-period re-enactment vereniging welke zich richt op de jaren 1568 tot 1912. De VLGN neemt deel aan vele evenementen, zowel in binnen als buitenland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.


 20 Eeuwen Nederland  
Het oudste huis van Nederland gerenoveerd.

20eeuwennederland-oudste-huisAan slotenmaker Den Haag de eer om in Nederlands oudste woning alles sloten te vervangen. De woning stond al jaren geregistreerd als monument en daarom mocht de bewoner niets aan het huis laten opknappen. Wij spraken Piet Dekker, de huidige eigenaar van de woning, over het feit dat hij nu eindelijk zijn woning mocht laten opknappen. Hij zegt enorm blij te zijn dat hij 43 jaar geleden heeft besloten het huis te kopen, echter ging het pand de laatste paar jaar hard achteruit. Voor slotenmaker Den Haag is het gewoon een klus, meer niet, maar Piet Dekker is ontzettend blij dat zijn sloten na 5 jaar om toestemming gevraagd te hebben vervangen mogen worden.


Tandarts Haarlem lanceert eigen productlijn

De kosten in de gezondheidszorg rijzen de pan uit. Doordat de overheid steeds meer moet bezuinigen blijkt dit in de praktijk steeds vaker ten koste te gaan van de zorgbehoevenden in de samenleving. Steeds minder zaken worden vergoed door de ziektekostenverzekering en steeds meer behandelingen en medicijnen moeten uit eigen zak worden betaald. Wanneer je een goed inkomen en behoorlijke spaarrekening hebt, is dit geen enkel probleem. Wanneer je echter net kunt rondkomen is dit onbetaalbaar. Dit heeft tot gevolg dat mensen in de financiŽle problemen komen of vanuit financiŽle overwegingen minder aandacht aan hun gezondheid kunnen besteden.

Dit probleem doet zich ook voor bij tandartsen. Behandelingen en producten voor mondverzorging zijn erg duur en voor veel mensen niet betaalbaar. Tandartsen van de Tandarts Haarlem praktijk heeft dit probleem ook gesignaleerd en wil hier op inspelen met zijn eigen productlijn meld Nu.nl. Door mondverzorgingsproducten aan te bieden voor een zeer scherpe prijs wil de tandarts Haarlem ook de minder bedeelden de mogelijkheid geven om goed voor hun gebit te kunnen zorgen.

Doordat de tandarts Haarlem samenwerkt met een grote producten van mondverzorgingsproducten kan hij deze goedkoop inkopen. Vervolgens is Tandarts Haarlem niet op zoek naar grote winsten. Hij wil vooral dat iedereen toegang heeft tot deze producten. Een kleine marge levert daarom scherpe prijzen op. Hierdoor kunnen mensen kwalitatief hoogwaardige producten aanschaffen die in de winkel of apotheek veel duurder zouden zijn.

De tandarts Haarlem vindt gebits- en mondverzorging heel erg belangrijk in het leven. Hij kan niet accepteren dat alleen mensen met geld hier de juiste aandacht aan kan besteden. Momenteel zijn de producten alleen nog maar verkrijgbaar via de praktijk van de tandarts Haarlem, maar als de producten aanslaan bij het grote publiek wil hij deze ook in andere winkels gaan aanbieden.

Door de concurrentie op deze wijze aan te gaan kan hopelijk het monopolie van veel medicijnaanbieders worden doorbroken. Op deze manier kan er mogelijk voor gezorgd worden dat de zorg weer voor iedereen betaalbaar wordt. Iedereen heeft namelijk recht op goede zorg en hierbij moet achtergrond geen enkele rol spelen. Of dit initiatief een succes wordt is de vraag, maar de gedachte achter het idee is hoopvol. Het zou erg mooi zijn om te zien wanneer dit soort initiatieven navolging krijgen en zich verspreiden over alle aspecten van de gezondheidszorg.


Loodgieter Rotterdam gaat samenwerken met Eramus Universiteit Rotterdam

Loodgieter Rotterdam gaat samenwerken met Eramus Universiteit Rotterdam.

De Erasmus Universiteit is een toonaangevende universiteit uit Rotterdam. De aangeboden studies trekken studenten uit heel Nederland en ook van ver buiten Nederland naar Rotterdam. Mede hierdoor is de universiteit uitgegroeid tot een enorme organisatie waar duizenden mensen werken. Deze mensen zijn dag in dag uit bezig om alle studenten te faciliteren tijdens hun studie. Dit brengt een enorme organisatie met zich mee en het is een hele operatie om dit op een kwalitatief hoogwaardige en vooral betaalbare manier te regelen.

Daarom heeft de Erasmus Universiteit besloten een aantal van haar diensten uit te besteden aan professionele partijen. In het licht hiervan is de Universiteit een samenwerking aangegeven met de loodgieter Rotterdam. De loodgieter Rotterdam gaat voor de universiteit alle vraagstukken met betrekking tot het sanitair op alle locaties op zich nemen. Op deze manier verwacht de universiteit kosten te kunnen besparen maar tegelijkertijd ook de hoogwaardige kwaliteit te leveren waar de Universiteit naar streeft.

De loodgieter Rotterdam heeft namelijk de expertise in huis om kwaliteit te kunnen leveren. De huidige onderhoudsdienst van de universiteit is wel in staat standaardklussen op de te knappen, maar in complexe gevallen zal de loodgieter aantoonbare toegevoegde waarde kunnen leveren. De loodgieter Rotterdam werkt namelijk met professioneel opgeleide medewerkers die beschikken over alle specifieke diploma’s en aanverwante vaardigheden.

Door de samenwerking met de loodgieter Rotterdam aan te gaan kunnen ook kosten bespaard te worden. Een lange termijn samenwerking kan namelijk worden afgesloten onder zeer gunstige omstandigheden voor beide partijen. De loodgieter Rotterdam heeft namelijk op deze manier een garantie voor werk over een afgesproken periode. Aan de andere kant kan de Erasmus Universiteit een prijs afspreken die lager ligt dan de kosten die het zou maken wanneer het de werkzaamheden door intern personeel zou laten uitvoeren.

De samenwerking is een goed signaal richting ondernemend Rotterdam. Door het sluiten van dit soort contracten kan de economie een boost krijgen. Een toename van werk en dergelijke samenwerkingen vergroot het vertrouwen onder consumenten. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden kan er voor iedereen een betere situatie ontstaan. In dit specifieke geval kunnen we in ieder geval stellen dat zowel de loodgieter Rotterdam als de Erasmus Universiteit voordeel zullen ervaren van deze aangegane samenwerking. Hopelijk zullen er nog veel van dit soort samenwerkingen volgen in de komende tijd. Zo kunnen we samen werken aan het economisch herstel dat langzaam is ingezet.


 Geschiedenis Online  
Ottomaanse Rijk
In de 13e eeuw drongen de Turken Klein-Azie binnen waar zij een rijk stichtten. In de daarop volgende eeuwen onderwierpen zij de Balkan, een deel van de rest van Oost-Europa en de stad Constantinopel, wat het einde van het Byzantijnse...

Ontdekkingstochten
Rond 1300 maakte de Italiaan Marco Polo een lange reis naar China. Dit wakkerde de nieuwsgierigheid aan van de Europeanen en in de daarop volgende eeuwen werd het de uitdaging om een zeeweg te vinden naar Indie. Kort na 1400...

Renaissance
Rond 1400 kregen naast de kerk en grootgrondbezitters ook bankiers en rijke kooplieden politieke macht. Een voorbeeld van zo'n schatrijke familie was die der Medici in Florence. De macht van de paus werd ingeperkt en langzaam groeide er een nieuwe...

Nederland in de Middeleeuwen
Na de donkere eeuwen die volgden op de volksverhuizing maakten de Nederlanden deel uit van het Frankische Rijk. Na het verdrag van Verdun in 843 waarbij het Rijk werd opgedeeld kwamen de Nederlanden bij Lotharingen en kort daarop voor een...

Honderdjarige Oorlog
De Honderdjarige Oorlog was een lange serie conflicten tussen Engeland en Frankrijk. In 1328 stierf Karel IV: de laatste koning van de dynastie der Capetingen. Hij werd opgevolgd door Filips van Valois, maar ook de Engelse koning Edward III maakte...


Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden