Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact
Keel,- neus- en ooraandoeningen
Nationale Oortest
Met deze hoortest kunt u controleren of uw gehoor voldoende is.
Bovendien staat er op deze website informatie over het gehoor.
Deze test is ontwikkeld door het Audiologisch Centrum van het VU medisch centrum in samenwerking met de Nationale Hoorstichting.

Kno.nl
Dit is de officiële website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.
U vindt hier o.a. de rubrieken "Wat doet de kno-arts" waarin algemene informatie wordt gegeven over het werkterrein van de kno-arts. Onder "Voorlichting" vindt u informatie over KNO-operaties en KNO-ziektebeelden.

Trommelvliesbuisjes plaatsen
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over het plaatsen van trommelvliesbuisjes. De tekst is bedoeld als ondersteuning van het consult door de arts (KNO-, maar ook huisarts) en dient niet als vervanging van een consult. Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de tekst wordt beschreven.
Snurken en het slaap-apneusyndroom
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over oorzaken en behandeling van snurken en het slaap-apneusyndroom.

Audiologische centra
In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie en techniek. Soms werkt er ook een psycholinguïst of spraak-/taalpatholoog. Zij houden zich bezig met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen zowel bij volwassenen als bij kinderen. Daarnaast verrichten zij multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling.
Op deze website vindt, naast een heleboel andere infomatie, een lijst van de audiologische centra (AC) in Nederland en hun dependances.
(bron: Federatie van Nederlandse Audiologische Centra)

KNO-artsen.nl
KNO-artsen.nl - Startpunt voor de KNO (keel, neus, oor). Alles wat u wilt weten over de KNO (keel-neus-oor) en het KNO-gebied. Van Anatomie tot Ziekte.

Otosclerose
De website ‘Otosclerose - Behandeling en Onderzoek’ heeft als doel bekendheid te geven aan een reeks activiteiten die ontwikkeld worden om de operatieve behandeling van otosclerose te verbeteren.

Vereniging voor Ménière-Patiënten

FOSS
De Foss is een landelijke ouderorganisatie, een bundeling van oudergroepen, al of niet verbonden aan scholen voor slechthorende kinderen en/of kinderen met spraak-taalmoeilijkheden. Er zijn ongeveer 35 van deze scholen voor Speciaal Onderwijs.

Nederlandse vereniging voor slechthorenden
De vereniging voor mensen die slecht horen, lijden aan hyperacusis (overgevoelig voor geluid), Ménière of tinnitus (oorsuizen), of een cochleaire implant hebben.

Gesponsorde links Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied  
Rust Roest

(JB) CONSULT: Een 82-jarige lezer dommelt overdag geregeld weg. Na de lunch knapt hij vaak even een uiltje en ook ’s avonds tijdens het journaal vallen de ogen wel eens dicht. Duidt die slaap ergens op en is het echt slecht voor de gezondheid, zoals hij ergens heeft gelezen?

The post Rust Roest appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.


Cochleaire implantatie SKZ in Topdoks

(KO) Afgelopen zondag werd in het NPO3 kinderprogramma ‘Topdoks’ een CI-kandidaat (Daan, 5 jaar) gevolgd tijdens zijn operatie en afregeling in het Sophia Kinderziekenhuis. De aflevering is te bekijken via onderstaande link, het fragment komt in beeld vanaf 1minuut en 38 seconden tot 23 minuten en 50 seconden.

The post Cochleaire implantatie SKZ in Topdoks appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.


Bing Tan en Markus Oei in Libelle

(KO) Recent werd in het tijdschrift Libelle een artikel geplaatst met daarin persoonlijke brieven aan zorgverleners: een psycholoog, twee dokters en thuiszorg. De beide dokters zijn KNO-arts: prof. I. Bing Tan en dr. Markus Oei.
De brieven zijn te lezen via onderstaande links.

The post Bing Tan en Markus Oei in Libelle appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.


Ziek worden van geluid

(KO) Telegraaf VROUW wijdt een artikel aan hyperacusis, met ervaringen van een patiënte: ‘Als ik veel geluid heb gehad ben ik de dag erna ziek en kan ik niet werken. Dan moet ik de hele dag bijkomen.’ Lees het volledige artikel via onderstaande link.

The post Ziek worden van geluid appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden