Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact
Keel,- neus- en ooraandoeningen
Nationale Oortest
Met deze hoortest kunt u controleren of uw gehoor voldoende is.
Bovendien staat er op deze website informatie over het gehoor.
Deze test is ontwikkeld door het Audiologisch Centrum van het VU medisch centrum in samenwerking met de Nationale Hoorstichting.

Kno.nl
Dit is de officiële website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.
U vindt hier o.a. de rubrieken "Wat doet de kno-arts" waarin algemene informatie wordt gegeven over het werkterrein van de kno-arts. Onder "Voorlichting" vindt u informatie over KNO-operaties en KNO-ziektebeelden.

Trommelvliesbuisjes plaatsen
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over het plaatsen van trommelvliesbuisjes. De tekst is bedoeld als ondersteuning van het consult door de arts (KNO-, maar ook huisarts) en dient niet als vervanging van een consult. Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de tekst wordt beschreven.
Snurken en het slaap-apneusyndroom
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over oorzaken en behandeling van snurken en het slaap-apneusyndroom.

Audiologische centra
In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie en techniek. Soms werkt er ook een psycholinguïst of spraak-/taalpatholoog. Zij houden zich bezig met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen zowel bij volwassenen als bij kinderen. Daarnaast verrichten zij multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling.
Op deze website vindt, naast een heleboel andere infomatie, een lijst van de audiologische centra (AC) in Nederland en hun dependances.
(bron: Federatie van Nederlandse Audiologische Centra)

KNO-artsen.nl
KNO-artsen.nl - Startpunt voor de KNO (keel, neus, oor). Alles wat u wilt weten over de KNO (keel-neus-oor) en het KNO-gebied. Van Anatomie tot Ziekte.

Otosclerose
De website ‘Otosclerose - Behandeling en Onderzoek’ heeft als doel bekendheid te geven aan een reeks activiteiten die ontwikkeld worden om de operatieve behandeling van otosclerose te verbeteren.

Vereniging voor Ménière-Patiënten

FOSS
De Foss is een landelijke ouderorganisatie, een bundeling van oudergroepen, al of niet verbonden aan scholen voor slechthorende kinderen en/of kinderen met spraak-taalmoeilijkheden. Er zijn ongeveer 35 van deze scholen voor Speciaal Onderwijs.

Nederlandse vereniging voor slechthorenden
De vereniging voor mensen die slecht horen, lijden aan hyperacusis (overgevoelig voor geluid), Ménière of tinnitus (oorsuizen), of een cochleaire implant hebben.

Gesponsorde links Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied  
Dokters van morgen met Nico de Vries

(JB) Antoinette Hertsenberg gaat voor het reportageprogramma Dokters van Morgen op zoek naar spraakmakende zorginnovaties en baanbrekende nieuwe inzichten. Ze bezoekt patiënten, dokters, ziekenhuizen en universiteiten in binnen- en buitenland. Hoeveel weten we al van het menselijk lichaam? En wat valt er nog allemaal te ontdekken?

Gisteravond werd o.a. een nieuwe operatietechniek voor sommige vormen van slaapapneu behandeld: de nervus hypoglossustimulatie, waar KNO-arts Prof.dr. Nico de Vies in Nederland een vooraanstaande rol speelt.

The post Dokters van morgen met Nico de Vries appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.


Pilletje tegen lawaaibeschadiging?

(JB) Er worden genoeg pillen geslikt tijdens het Amsterdam Dance Event. Meestal om in hogere sferen te raken. Maar er is er nu ook eentje om gehoorschade te voorkomen. Een wondermiddel of een marketingtruc?

KNO-arts Van der Borden adviseert in RTL Boulevard het niet te doen. De werking van het pilletje is niet bewezen. Gehoorbescherming is veel belangrijker.

The post Pilletje tegen lawaaibeschadiging? appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.


Onbesuisd: een patiëntervaring met tinnitus

(KO) Een Dordtse tinnituspatiënte schreef een boek getiteld ‘Onbesuisd’ over haar leven met tinnitus, zo bericht het AD. In zowel het artikel als het boek komen ook haar positieve ervaringen op het gebied van tinnitusbegeleding met KNO-arts Mark Friebel aan bod. Afgelopen woensdag 4 oktober organiseerden Friebel én het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis een drukbezochte voorlichtingsavond over tinnitus.

The post Onbesuisd: een patiëntervaring met tinnitus appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.


Consultkaart

(JB) Vanaf heden vindt u bij links en bij de patiënteninformatie (folders) op onze website bij “Amandelen kinderen” en “Trommelvliesbuisjes kinderen” zogenaamde consultkaarten.

Een consultkaart is een keuzehulp voor patiënten en artsen, geïnspireerd op de internationaal bekende ‘Option Grids’. Op een consultkaart staan verschillende behandelopties voor een aandoening of ziektebeeld. Per behandeling staan de belangrijkste vragen en antwoorden in een schema. Dit zijn de meest voorkomende vragen bij patiënten. De antwoorden zijn gebaseerd op medisch-wetenschappelijke richtlijnen en andere wetenschappelijke literatuur.

Artsen en patiënten gebruiken een consultkaart samen. Zij bespreken en vergelijken met de kaart alle behandelopties. De kaart helpt artsen en patiënten een gesprek te voeren over welke behandeling het beste bij de patiënt past.

Consultkaarten komen volgens een vaste procedure tot stand en moeten aan een aantal criteria voldoen.

Consultkaart© is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Consultkaarten worden ontwikkeld door de betrokken wetenschappelijke vereniging en de betrokken patiëntenvereniging waarbij zij ondersteuning kunnen inschakelen van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

The post Consultkaart appeared first on Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden