Landelijk

Regionaal

Economisch

Sport

Kunst & cultuur

Wetenschap

ICT


Google
Deze site Web


 Mr. Online  
Scheidingsadvocaten starten als Private Judge

Vooral de afwikkeling van het vermogensrechtelijke deel van een scheiding is een lastige procedure, die leidt tot onzekerheid en hoge kosten. Twee familierechtadvocaten hebben een alternatief bedacht en gaan zich vanaf 1 september 2018 inzetten als Private Judge.

Scheiden, en dan vooraf afspraken maken over de vermogensverrekening of -verdeling kan op meerdere manieren. De oplossing kan zelf worden bedacht, vaak met inschakeling van een advocaat-scheidingsmediator of via de weg van collaborative practice. En als een ander een oplossing moet bedenken is dat de rechter. Daarvoor is weer bijstand van een advocaat(-scheidingsmediator) noodzakelijk.

Het kan ook anders, bedachten Bart Breederveld (Rensen Advocaten) en Louis Zonnenberg (Banning), Vanaf 1 september 2018 voegen zij een wijze van geschilbeslechting toe aan de bestaande mogelijkheden; ze gaan optreden als Private Judge. Die is op verzoek van beide partijen in staat om al binnen enkele maanden eindbeslissing of een deelbeslissing te geven over vermogensrechtelijke onderwerpen. Beide Private Judges zijn goed ingevoerd in het relatievermogensrecht, en hebben ieder bijna veertig jaar ervaring met het oplossen van geschillen op het gehele relatievermogensrechtelijke terrein. In de VS voorziet de Private Judge al in een groeiende behoefte.

De Private Judge kan worden ingeschakeld als partijen in een scheidingsmediation twisten over een specifiek aspect, zoals vergoedingsvorderingen, zaaksvervanging of de afwikkeling van een verrekenvordering. Dan kunnen de vragen aan de Private Judge worden voorgelegd, die daarover een definitief oordeel geeft, waarna de scheidingsmediation kan worden hervat. Zijn partijen in een scheidingsprocedure gewikkeld, dan kunnen zij desgewenst de afwikkeling van de vermogensrechtelijke kant opdragen aan de Private Judge. De rechter kan de rest doen. Overweegt de rechter een benoeming van een deskundige, omdat hij onvoldoende inzicht heeft in de samenstelling (en omvang) van de ontbonden huwelijksgemeenschap of omdat hij nadere gegevens nodig heeft om te kunnen beslissen over een verrekenvordering, dan kan de rechter partijen ook voorstellen de beslissing over de gehele verdeling of verrekening of over een specifiek onderdeel daarvan neer te leggen bij de Private Judge.

Het bericht Scheidingsadvocaten starten als Private Judge verscheen eerst op Mr. Online.


Online scheiden voor een vaste prijs

Naast de gebruikelijke perikelen over de verdeling van kinderen, geld en spullen horen wij een scheiding ook hoge kosten van en tijdrovende afspraken met mediators of advocaten. Uitelkaar.nl, een nieuwe startup over online scheiden, zegt dit te willen voorkomen.

Uitelkaar.nl is een nieuw platform waarin koppels, samen met experts, online naar een afgeronde scheiding begeleidt. De stellen hoeven niet fysiek af te spreken om tot een goed scheidings- en/of ouderschapsplan te komen, wat de-escalerend werkt. Uitelkaar.nl voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Raad voor Rechtsbijstand. Adviseur is onder ander Michiel Scheltema, oud-hoogleraar en oud-staatssecretaris van Justitie.

Uitelkaar.nl, een sociale onderneming met als missie om het scheidingsproces beter en innovatiever te maken, regelt de scheiding voor een vaste prijs. Een ouderschapsplan kost 195 euro per persoon, een scheidingsplan 395 euro per persoon. Wil het stel beide plannen, dan kost dat 450 euro per persoon. Stellen kunnen in eigen tijd en in een eigen tempo de afspraken en wensen vastleggen onder begeleiding van experts. Als eerste stap doorloopt het stel een intake en worden de eerste ideeën over verdelingen en oplossingen ingevoerd. Vervolgens worden de antwoorden van de ex-partners met elkaar vergeleken en komt het platform met gepersonaliseerde suggesties. Op basis daarvan werkt het stel stap voor stap aan het scheidingsplan op vijf hoofdonderwerpen: kinderen, wonen, bezittingen, inkomen en communicatie. In elke stap kan men contact opnemen met de casemanager van Uitelkaar.nl. Nadat de afspraken zijn gemaakt, controleert een advocaat (ruim twintig advocaten hebben zich aan het platform verbonden) deze op juridische haalbaarheid en stuurt hij het dossier door naar de rechtbank.

Uitelkaar.nl werkt samen met gespecialiseerde scheidingsadvocaten en -mediators, het LBIO, Hypotheekvisie en Two2Tango. Onder andere gemeenten, de Raad voor Rechtsbijstand, MIND Korrelatie en Het Juridisch Loket raden het platform aan.

Het bericht Online scheiden voor een vaste prijs verscheen eerst op Mr. Online.


?Lastig om stageverklaringen te weigeren?

Het is lastig om aan niet goed functionerende stagiairs hun stageverklaring te weigeren. Dit schrijft het College van Toezicht van de advocatuur in het jaarverslag over 2017, dat spreekt over ?perverse prikkels?. Maar het College bereidt een oplossing hierover voor.

Het zijn de raden van de orden die toezicht moeten uitoefenen op de kwaliteit van het werk van stagiairs ? en die na drie jaar de stageverklaring moeten verstrekken. Dit toezicht geschiedt soms door portefeuillehouders voor stagiaire-aangelegenheden, soms door een mentor uit de raad en het toezicht door de dekens. Maar die controleren niet stelselmatig of de kwaliteit van processtukken of adviezen van stagiaires aan de maat is, aldus het College van Toezicht.

Over het algemeen vindt de controle regelmatig plaats, soms pas aan het eind van de rit. De rol van mentoren is niet duidelijk vastgelegd. Zo zijn er verschillen en is niet altijd duidelijk wie precies de prestaties van de stagiair beoordeelt.

Perverse prikkels

Daar komt bij dat de raden onvoldoende handvatten hebben om een niet goed functionerende patroon tussentijds uit die rol te ontheffen. Volgens het College van Toezicht is dat wel nodig. En aan het eind van de rit is het voor de raden van de orden zeer lastig om een stageverklaring te weigeren aan niet goed functionerende stagiaires. Zo?n weigering kan leiden tot een veelheid aan procedures, en ?perverse prikkels? zorgen ervoor dat een stageverklaring er toch komt, hoewel die niet altijd is verdiend. Dat kwam naar voren uit gesprekken die het CvT hield met de dekens.

Aan de maat

Anke Feenstra. Foto: Hertoghs Advocaten

Hoewel de deken formeel toezicht houdt op de kwaliteit van de stagiairs, zijn het de mentoren die dat in de praktijk doen. Een ervan is Anke Feenstra, advocaat fiscaal- en strafrecht bij Hertoghs Advocaten (Breda) en lid van de Raad van de Orde van het arrondissement Zeeland-West-Brabant. ?Twee keer per jaar heb ik een gesprek met een advocaat-stagiair?, zegt Feenstra, tevens Patroon van het Jaar 2017. ?Het is wel een beetje onduidelijk of ik dan uitsluitend toezichthouder of ook vertrouwenspersoon ben ? daarover zou best meer zekerheid mogen komen. Ik houd dan in de gaten of de stagiair voldoende voortgang maakt. Wat de beroepsopleiding betreft is dat niet zo moeilijk: je kijkt of de tentamens zijn behaald. Zo niet, dan geen stageverklaring.?

Het pijnpunt zit in de praktijkervaring, die ook door de mentor moet worden beoordeeld. Feenstra: ?We kijken bijvoorbeeld naar de ingeleverde processtukken. Die moeten een zeker niveau hebben en het moeten er voldoende zijn. Wij bekijken dat regelmatig, elders doen ze dat pas aan het einde van de drie jaar. Maar als advocaat, gespecialiseerd in straf- en fiscaal recht, is het lastig om te beoordelen of civiele processtukken van stagiairs inhoudelijk aan de maat zijn. Zo?n toets is dan gebaseerd op basaal juridische kennis: is het goed opgebouwd, bijvoorbeeld. En dan vink je af: het is voldoende.? Bij twijfel kan de deken worden ingeschakeld of andere leden van de Raad van de Orde, maar dat heeft Feenstra nog niet meegemaakt.

Bij sommige stagiairs ? en Feenstra benadrukt dat het een enkeling betreft ? blijven twijfels bestaan. ?Het is de patroon die dan tijdig aan de bel moet trekken. Maar vaak schrijven ze toch een lovende verklaring, want ze moeten nu eenmaal met deze stagiair door: ontslaan tijdens de stage is niet altijd mogelijk. Als een mentor twijfels heeft over zijn stagiair, heeft hij weinig handvatten om dit op te lossen.?

Gedegen motivering

Jan de Wit. Foto: College van Toezicht

Jan de Wit, lid van het College van Toezicht, wijst op de periodieke gesprekken met de stagiaires, de beoordeling van de periodieke stageverslagen van de patroon en van processtukken van de stagiaires. ?Het blijkt dat het voor de raden van de orden lastig is om een stageverklaring te weigeren aan stagiaires waarvan de indruk bestaat dat die niet goed functioneren.? Hij haalt er de toetsingscriteria bij die in de Verordening op de advocatuur staan. Die zijn deels kwantitatief en deels zijn het kwalitatieve, open normen. ?Dit betekent dat voor de beoordelingsmarge bij een afwijzende beslissing een gedegen motivering is vereist. Daarnaast zijn de raden voor de toetsing deels afhankelijk van de periodieke stageverslagen van de patroon.? Ook De Wit benoemt de perverse prikkels die naar voren zijn gekomen uit gesprekken met de dekens. ?Die kunnen er uit bestaan dat een patroon die een stagiaire niet geschikt acht om langer in dienst te houden, een positief verslag schrijft zodat de stage kan worden afgerond.?

Volgens De Wit heeft het college echter geen aanwijzingen dat stagiaires die aantoonbaar niet aan de eisen voldoen, toch een stageverklaring ontvangen. Maar kennelijk vindt het college het probleem wel serieus genoeg om er in het jaarverslag een aparte paragraaf aan te wijden.

Balanceren

Raymond Arnoldus
Raymond Arnoldus. Foto: Bierens Incasso Advocaten

Volgens Raymond Arnoldus, Patroon van het Jaar 2016, heeft een begeleider geen belang bij een negatieve beoordeling. ?Je hebt bovendien met de stagiair een band opgebouwd, een afwijzing is dan een stevige inbreuk op zijn carrière. Daarvoor moet je erg sterke argumenten hebben. Als de stagiaire uitzicht heeft op een baan als advocaat elders, dan zijn de gevolgen groter, dan worden patroons behoudender. Gedurende de drie jaar heb je als patroon voldoende kansen gehad bij te sturen. Als de stagiair pas aan het einde van de opleiding niet geschikt zou blijken, zegt dat ook iets over de kwaliteit van de patroon.?

De toets omschrijft Arnoldus als ?objectief?. De beoordeling van processtukken en of een stagiair voldoet aan de kernwaarden is subjectief. ?Geef ik een 5, 6 of 7? Dat is lastig.. Mogelijk zegt een patroon: voor ons kantoor is de stagiair net te min en gedijt hij elders beter. Afwijzen is een hoop gedoe. Maar aan de andere kant moet je er ook principieel in staan. Dat vereist balanceren.?

Erg zuur

Arnoldus erkent dat onterecht een stageverklaring verstrekken niet kan, ?maar als er ergens een klein gaatje is krijgt hij de verklaring. Het is gewoon erg zuur als het voor de stagiair verkeerd afloopt.. Je moet echt de overtuiging hebben dat hij het niet kan. En als dat het geval is houden stagiairs de eer wel aan zichzelf.?

Hij heeft wel een tip voor patroons. ?Binnen grote kantoren kunnen die onderling wel overleggen. Maar bij kleine kantoren is dat veel lastiger. Die kunnen dan beter een ?kruisoverleg? organiseren, met advocaten van andere kantoren.?

Kantoorbezoeken

Ook Hans Vogels, deken in het arrondissement Limburg, kent de problematiek van de onterechte verstrekte stageverklaringen. ?Maar bij ons gebeurt dat niet?, zegt hij. Dat heeft alles te maken met de beperkte omvang van het arrondissement: achthonderd advocaten, jaarlijks stromen er dertig tot veertig stagiairs binnen.

Hans Vogels. Foto: Vogels Advocaat

Vogels: ?Of een jonge jurist zijn ?rijbewijs? zal halen, wordt al aan het begin van de stageperiode bepaald. Stagiairs kunnen pas met hun stage beginnen als we het gevoel hebben dat hij of zij het traject met goed gevolg zal afnemen. Hier in het zuiden ? hij spreekt van de Zuidas, ?maar dan die andere? ? krijgen alle nieuwe stagiairs direct een gesprek met de deken. We zijn een klein arrondissement, intensief contact is dus mogelijk. Verder is er ruimte voor uitgebreide kantoorbezoeken. Onze mentoren hebben zo?n zeven stagiairs onder hun hoede en dat is overzichtelijk. We hebben dus voldoende mogelijkheden om de vinger aan de pols te houden. Daarom komen gevallen van ten onrechte verstrekte stageverklaringen hier niet voor.?

Cursus

Wel kan er tijdens de stage ?ruis? optreden, erkent Vogels. Een stagiair kan persoonlijke problemen krijgen, zoals een ziekte. Hij kan het traject te zwaar vinden. Een klik met het kantoor kan ontbreken. ?Dat wordt aan mij gemeld, soms door de patroon, soms door de stagiair zelf ? afhankelijk van wat er speelt.?

Ook Vogels zegt dat Raad van de Orde aan het einde van de rit wel heel goede argumenten moet hebben om een stageverklaring te weigeren. ?Natuurlijk is het in het belang van het kantoor om een stagiair, waarin gedurende drie jaar fors is geïnvesteerd, te behouden ? zelfs als er aanwijzingen zijn dat deze niet aan de maat is. Dat is die perverse prikkel waarover het College van Toezicht spreekt. Maar als een patroon een stagiair in dienst wil houden terwijl hij het vak eigenlijk niet aan kan, dan schiet hij zichzelf in de voeten. Als zoiets zich voordoet ? en hier in Limburg ken ik dergelijke gevallen niet ? dan heeft ook de patroon gefaald. Daarom is het goed dat in veel arrondissementen patroons een verplichte cursus moeten volgen.? In Limburg hoeft dat nog niet maar dat gaat in de toekomst ook gebeuren.

Scheiding

Hoe kan het probleem van de onterechte stageverklaringen verder worden voorkomen? De Wit van het College van Toezicht: ?Bij de consultatie over de vernieuwing van de beroepsopleiding ? het project BA 2020 ? heeft het college als suggestie meegegeven om een scheiding aan te brengen tussen enerzijds de stageverslagen en de stageverklaring, en anderzijds een verklaring of licentie om de carrière in de advocatuur te kunnen voortzetten. In de stageverslagen en de stageverklaring wordt dan enkel teruggekeken en beoordeeld of de stagiaire aan de (formele) stageverplichtingen heeft voldaan.?

Het bericht ?Lastig om stageverklaringen te weigeren? verscheen eerst op Mr. Online. Recht.nl nieuws  
Juridisch beleidsmedewerker bij de Provincie Flevoland te Lelystad
Circa 90 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bij de Provincie bezig met de realisatie van projecten en het beheren van de droge en natte infrastructuur. Als juridisch beleidsmedewerker adviseer je medewerkers, management en het college van Gedeputeerde Staten op het gebied van...

Advocaat Mededingingsrecht bij Maverick Advocaten te Amsterdam
Maverick Advocaten is het boutique advocatenkantoordat zich exclusief toelegt op het mededingingsrecht, economische regulering en consumentenrecht. Vanwege de aanhoudende groei van de praktijk zoeken wij een advocaat mededingingsrecht met 3 tot ca. 8 jaar werkervaring. Wij bieden een prominente rol ...


 JuroFoon juridisch nieuws alle rechtsgebieden  
Verhuren van je te koop staande eigen woning; twee vliegen in één klap?
Een goede vriend heeft zijn huis te koop staan. Om de maandelijkse kosten te drukken, woon jij daar tijdelijk tegen een kleine vergoeding. Maar is het eigenlijk wel toegestaan om een koopwoning te verhuren? Wat gebeurt er als de hypotheekvertrekker hier achter komt? 

‘Ruzie tussen ex-echtgenoten kost partneralimentatie’
Eerder dit jaar volgde een opvallende uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag. In deze zaak verspeelde een vrouw haar recht op partneralimentatie. De vrouw maakt het leven van haar ex dusdanig zuur, dat de rechter ingreep. Modder gooien naar je ex, hoe ver kan je gaan?

Hoe is het afgelopen met GeenStijl? Mag je zomaar linken naar illegaal materiaal?
In 2011 plaatste GeenStijl een link naar uitgelekte naaktfoto's van de - toen nog te verschijnen - Playboy-shoot van Bekende Nederlander Britt Dekker. Een langslepende rechtszaak tussen Sanoma, de uitgever en GeenStijl volgde. Eindelijk deed het Europese Gerechtshof dit jaar uitspraak.


Zoek op deze website:
Google

 Nieuwsoverzicht  
Amazone hoeft geen schadevergoeding te betalen aan eigenaar dressuurpaard

?Een amazone uit Hooge-Mierde hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de eigenaar van  dressuurpaard U2. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant zojuist bepaald. Ook de stal in Hooge Mierde waar het paard ruim drie jaar was ondergebracht, hoeft niet te betalen.

De eigenaar van U2, een inwoonster van New York, kocht het paard in 2004. Ze gaf een professionele amazone uit Hoog Mierde de opdracht het paard te trainen van 2006 tot medio 2013. Volgens de eigenaar liep het paard in die t...


Taakstraf voor dodelijk ongeval met graafmachine in Schijndel

?De rechtbank Oost-Brabant heeft een 57-jarige man uit Veghel veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van één jaar. De man veroorzaakte met zijn graafmachine een ongeval waarbij een fietser om het leven kwam.

De man wilde in oktober 2013 met zijn graafmachine een fietser inhalen op de openbare weg in Schijndel. Hij week niet voldoende uit waardoor de fietser in de berm terecht kwam, ten val kwam en met zijn hoofd onder de wielen van de graafmach...


 Nieuwsoverzicht  
Jaarverslag 2014 Adviescommissie Afgesloten Strafzaken
De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) ontving in 2014 negen adviesaanvragen van de procureur-generaal van het parket bij de Hoge Raad. De ACAS bracht in 2014 elf adviezen uit.
 
De Adviescommissie Afgesloten strafzaken adviseert de procureur-generaal over de wenselijkheid en de inhoud van onderzoek naar een mogelijke grond voor herziening van een afgesloten strafzaak. Een afgesloten strafzaak is een zaak waarin iemand definitief is veroordeeld.

Prejudiciële vragen over reikwijdte Europese Dienstenrichtlijn
De Hoge Raad heeft vandaag een aantal prejudiciële vragen gesteld  aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn.
 
In deze zaak heeft belanghebbende een overeenkomst met een gemeente gesloten om in de grond een glasvezelkabelnetwerk aan te leggen. Op grond van de Telecommunicatiewet heeft hij bij de gemeente melding gemaakt van de benodigde graafwerkzaamheden. Voor het in behandeling nemen van zijn a...


 JuroFoon juridisch nieuws Arbeidsrecht  
Arbeidstijden van kinderen in Nederland
De Internationale Dag tegen Kinderarbeid is ontstaan om meer aandacht te creëren voor (het bestaan van) kinderarbeid. Maar hoe is het eigenlijk in Nederland geregeld? Vanaf welke leeftijd mogen kinderen in Nederland werken?

Vakantiedagen opnemen: wat je nog niet wist
Het is bijna zomer, vakantietijd. Tijd om je vakantiedagen op te nemen en die leuke reis te boeken! Maar hoe regel je dat met je werkgever? Jurofoon legt het proces van vakantiedagen opnemen uit.

Ziek thuis? Werk niet mee aan je eigen ontslag!
Wanneer jij voor een langere, aaneengesloten periode ziek bent en jouw werkgever aangeeft jouw contract te willen beëindigen, is het belangrijke rekening te houden met een aantal zaken. Voor je het weet ben je je recht op een uitkering kwijt!


Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden