Aanbiedingen!Landelijk

Regionaal

Economisch

Sport

Zorg / gezondheid

Politiek

Kunst & cultuur

Juridisch

Wetenschap

ICT


Google
Deze site Web


 Mr. Online  
OR heeft adviesrecht bij doorstart

Een eerdere snelrechtcolumn ging al in op het verrassende oordeel van de Ondernemingskamer (OK) dat het adviesrecht van een ondernemingsraad (OR) in beginsel onverenigbaar is met de op de afwikkeling van de boedel gerichte rol van de curator (Medezeggenschap en insolventie, juni 2016). Dat oordeel was verrassend omdat eerder de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap meende dat de rechten uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ? zoals het recht op advies, instemming, overleg en informatie ? zowel voor als na de faillietverklaring van de ondernemer gelden en dat ook een curator gehouden is de WOR na te leven.

De OR van de failliete drogisterijketen DA kon zich dan ook niet vinden in het oordeel van de OK en ging in cassatie. De Hoge Raad vernietigt de beschikking van de OK (ECLI:NL:HR: 2017:982). Hij is van oordeel dat een faillissement op zichzelf niet ertoe leidt dat de onderneming ophoudt te bestaan, of niet langer in stand wordt gehouden en dat de WOR niet principieel onverenigbaar is met het doel en de gevolgen van een faillissement.

De Hoge Raad oordeelt dat een curator als (vertegenwoordiger van de) ondernemer in beginsel de WOR-voorschriften ook tijdens het faillissement dient na te leven. Handelingen van de curator die gericht zijn op liquidatie van het vermogen (losse verkoop van activa, ontslag werknemers) zijn van deze verplichting uitgezonderd. Indien echter de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming door dezelfde of een andere entiteit, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, dient de curator advies te vragen aan de OR.

De vraag is wel wat de OR concreet opschiet met deze op het oog zo werknemersvriendelijke uitspraak. Blijkens r.o. 3.3.5. is het de curator immers toegestaan om eenzijdig af te wijken van de ?formele vereisten? van leden 2 t/m 6 van art. 25 WOR, als de omstandigheden van het geval dit vergen. De redelijkheid en billijkheid moet daarbij dan de weg wijzen, aldus de Hoge Raad. Lid 2 verlangt echter een zodanig tijdige adviesaanvraag dat het standpunt van de OR nog ?van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.? Dat is natuurlijk niet zomaar een formeel vereiste. Mag de curator daarvan afwijken, dan dreigt dit bij voorbaat de bodem uit het hele adviestraject te slaan.

Het bericht OR heeft adviesrecht bij doorstart verscheen eerst op Mr. Online.


OR heeft adviesrecht bij doorstart

Een eerdere snelrechtcolumn ging al in op het verrassende oordeel van de Ondernemingskamer (OK) dat het adviesrecht van een ondernemingsraad (OR) in beginsel onverenigbaar is met de op de afwikkeling van de boedel gerichte rol van de curator (Medezeggenschap en insolventie, juni 2016). Dat oordeel was verrassend omdat eerder de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap meende dat de rechten uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ? zoals het recht op advies, instemming, overleg en informatie ? zowel voor als na de faillietverklaring van de ondernemer gelden en dat ook een curator gehouden is de WOR na te leven.

De OR van de failliete drogisterijketen DA kon zich dan ook niet vinden in het oordeel van de OK en ging in cassatie. De Hoge Raad vernietigt de beschikking van de OK (ECLI:NL:HR: 2017:982). Hij is van oordeel dat een faillissement op zichzelf niet ertoe leidt dat de onderneming ophoudt te bestaan, of niet langer in stand wordt gehouden en dat de WOR niet principieel onverenigbaar is met het doel en de gevolgen van een faillissement.

De Hoge Raad oordeelt dat een curator als (vertegenwoordiger van de) ondernemer in beginsel de WOR-voorschriften ook tijdens het faillissement dient na te leven. Handelingen van de curator die gericht zijn op liquidatie van het vermogen (losse verkoop van activa, ontslag werknemers) zijn van deze verplichting uitgezonderd. Indien echter de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming door dezelfde of een andere entiteit, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, dient de curator advies te vragen aan de OR.

De vraag is wel wat de OR concreet opschiet met deze op het oog zo werknemersvriendelijke uitspraak. Blijkens r.o. 3.3.5. is het de curator immers toegestaan om eenzijdig af te wijken van de ?formele vereisten? van leden 2 t/m 6 van art. 25 WOR, als de omstandigheden van het geval dit vergen. De redelijkheid en billijkheid moet daarbij dan de weg wijzen, aldus de Hoge Raad. Lid 2 verlangt echter een zodanig tijdige adviesaanvraag dat het standpunt van de OR nog ?van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.? Dat is natuurlijk niet zomaar een formeel vereiste. Mag de curator daarvan afwijken, dan dreigt dit bij voorbaat de bodem uit het hele adviestraject te slaan.

Het bericht OR heeft adviesrecht bij doorstart verscheen eerst op Mr. Online.


Dealmakers van de week: Jan-Paul van der Hoek en Jetty Tukker

Dealmakers van de week zijn Jan-Paul van der Hoek en Jetty Tukker (Houthoff Buruma), die als adviseur van Reggeborgh en VolkerWessels de terugkeer van bouwbedrijf VolkerWessels op de Amsterdamse beurs begeleidden ? de grootste beursgang in Europa tot nu toe in 2017. †Reggeborgh, familiebedrijf van de familie Wessels, is meerderheidsaandeelhouder in het bouwbedrijf, dat met name actief is in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Er werden door Reggeborgh 25 miljoen aandelen (31,25%) verkocht, waarmee het bedrijf op ? 1,84 miljard wordt gewaardeerd.

Jan-Paul van der Hoek, dealmaker voor Houthoff Buruma: ?Reggeborgh en VolkerWessels zijn al jaren cliŽnt en we hebben hen al bij veel mooie transacties bijgestaan. Koninklijke VolkerWessels, het op ťťn na grootste bouwbedrijf van Nederland, had tussen 1990 en 2003 ook al een beursnotering. In 2003 haalde Reggeborgh, geheel in handen van de familie Wessels, de onderneming van de beurs en deze beursgang betekent dus een terugkeer naar het Damrak. Reggeborgh is na de beursgang nog steeds de grootaandeelhouder van VolkerWessels en is voornemens om op termijn een lange termijn minderheidsaandeelhouder te worden. Het bestuur van VolkerWessels heeft de bevoegdheid gekregen om de komende vijf jaar een beschermingsconstructie met een stichting preferente aandelen op te zetten, waarbij aan de stichting een calloptie wordt verleend om, bijv. bij een vijandige overname, preferente aandelen te nemen. De stichting mag deze calloptie slechts uitoefenen als Reggeborgh minder dan 20% van het geplaatste kapitaal houdt. Wij stonden Reggeborgh bij rond de beursgang en adviseerden VolkerWessels over alle corporate governance aangelegenheden, zoals het opstellen van de statuten en reglementen, de implementatie van de nieuwe Corporate Governance Code in alle documentatie, de relationship agreement en de besluitvorming rondom de IPO. Het was bijzonder om zowel de familie Wessels als VolkerWessels te begeleiden bij deze beursgang, met het luiden van de gong bij Euronext als koninklijke kroon op een half jaar intensieve samenwerking met de teams van Reggeborgh en VolkerWessels.?

Jetty Tukker, dealmaker voor Houthoff Buruma: ?Bij een beursgang, waarbij de aandeelhouders een deel van hun belang in de onderneming verkopen, lopen de belangen van de aandeelhouder en de onderneming niet altijd meer parallel. De dynamiek tussen partijen verandert. Bijzonder in deze transactie was dat de aandeelhouder en de onderneming alle onderwerpen transparant en in goede harmonie hebben besproken. We hebben gezien dat een goede samenwerking en afstemming zeer bevorderlijk is voor een goed en efficiŽnt proces. Daardoor kon deze hele†beursgang in een periode van slechts 6 maanden worden afgerond. Of wij een toename van IPO?s verwachten in de tweede helft van het jaar? Dit jaar stond in het teken van “onzekerheid”. Onzekerheid over de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland en over de uitkomst van de Brexit en Trumps regeringsplannen. Ondanks die onzekerheid hebben er toch diverse beursgangen plaatsgevonden, waar Houthoff Buruma bij drie beursgangen betrokken is: naast VolkerWessels hebben we de underwriters geadviseerd bij de beursgang van Digi Communications N.V. op de Bucharest Stock Exchange en adviseren we DP Eurasia N.V. (Domino’s Pizza Turkije en Rusland) bij de voorgenomen beursgang aan de London Stock Exchange.?

Adviseurs Reggeborgh en VolkerWessels: Houthoff Buruma (Jetty Tukker, Jan-Paul van der Hoek, Philippe KŲnig, Emma Schutte, Jasmijn Harms), Kempen & Co, Allen & Overy (prospectus)

Adviseurs underwriters: Linklaters

Joint Global Coordinators: ABN AMRO, BofA Merrill Lynch, ING, Morgan Stanley

Joint Bookrunners: ABN AMRO, BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, ING, Morgan Stanley, Rabobank

Het bericht Dealmakers van de week: Jan-Paul van der Hoek en Jetty Tukker verscheen eerst op Mr. Online. Recht.nl nieuws  
Juridisch beleidsmedewerker bij de Provincie Flevoland te Lelystad
Circa 90 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bij de Provincie bezig met de realisatie van projecten en het beheren van de droge en natte infrastructuur. Als juridisch beleidsmedewerker adviseer je medewerkers, management en het college van Gedeputeerde Staten op het gebied van...

Advocaat Mededingingsrecht bij Maverick Advocaten te Amsterdam
Maverick Advocaten is het boutique advocatenkantoordat zich exclusief toelegt op het mededingingsrecht, economische regulering en consumentenrecht. Vanwege de aanhoudende groei van de praktijk zoeken wij een advocaat mededingingsrecht met 3 tot ca. 8 jaar werkervaring. Wij bieden een prominente rol ...


 JuroFoon juridisch nieuws alle rechtsgebieden  
Verhuren van je te koop staande eigen woning; twee vliegen in ťťn klap?
Een goede vriend heeft zijn huis te koop staan. Om de maandelijkse kosten te drukken, woon jij daar tijdelijk tegen een kleine vergoeding. Maar is het eigenlijk wel toegestaan om een koopwoning te verhuren? Wat gebeurt er als de hypotheekvertrekker hier achter komt?†

ĎRuzie tussen ex-echtgenoten kost partneralimentatieí
Eerder dit jaar volgde een opvallende uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag. In deze zaak verspeelde een vrouw haar recht op partneralimentatie.†De vrouw maakt het leven van haar ex dusdanig zuur, dat de rechter ingreep. Modder gooien naar je ex, hoe ver kan je gaan?

Hoe is het afgelopen met GeenStijl? Mag je zomaar linken naar illegaal materiaal?
In 2011 plaatste GeenStijl een link naar uitgelekte naaktfoto's van de - toen nog te verschijnen - Playboy-shoot van Bekende Nederlander Britt Dekker. Een langslepende rechtszaak tussen Sanoma, de uitgever en GeenStijl volgde. Eindelijk deed het Europese Gerechtshof dit jaar uitspraak.


Zoek op deze website:
Google

 Nieuwsoverzicht  
Amazone hoeft geen schadevergoeding te betalen aan eigenaar dressuurpaard

?Een amazone uit Hooge-Mierde hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de eigenaar van  dressuurpaard U2. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant zojuist bepaald. Ook de stal in Hooge Mierde waar het paard ruim drie jaar was ondergebracht, hoeft niet te betalen.

De eigenaar van U2, een inwoonster van New York, kocht het paard in 2004. Ze gaf een professionele amazone uit Hoog Mierde de opdracht het paard te trainen van 2006 tot medio 2013. Volgens de eigenaar liep het paard in die t...


Taakstraf voor dodelijk ongeval met graafmachine in Schijndel

?De rechtbank Oost-Brabant heeft een 57-jarige man uit Veghel veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van ťťn jaar. De man veroorzaakte met zijn graafmachine een ongeval waarbij een fietser om het leven kwam.

De man wilde in oktober 2013 met zijn graafmachine een fietser inhalen op de openbare weg in Schijndel. Hij week niet voldoende uit waardoor de fietser in de berm terecht kwam, ten val kwam en met zijn hoofd onder de wielen van de graafmach...


 Nieuwsoverzicht  
Jaarverslag 2014 Adviescommissie Afgesloten Strafzaken
De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) ontving in 2014 negen adviesaanvragen van de procureur-generaal van het parket bij de Hoge Raad. De ACAS bracht in 2014 elf adviezen uit.
 
De Adviescommissie Afgesloten strafzaken adviseert de procureur-generaal over de wenselijkheid en de inhoud van onderzoek naar een mogelijke grond voor herziening van een afgesloten strafzaak. Een afgesloten strafzaak is een zaak waarin iemand definitief is veroordeeld.

PrejudiciŽle vragen over reikwijdte Europese Dienstenrichtlijn
De Hoge Raad heeft vandaag een aantal prejudiciŽle vragen gesteld  aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn.
 
In deze zaak heeft belanghebbende een overeenkomst met een gemeente gesloten om in de grond een glasvezelkabelnetwerk aan te leggen. Op grond van de Telecommunicatiewet heeft hij bij de gemeente melding gemaakt van de benodigde graafwerkzaamheden. Voor het in behandeling nemen van zijn a...


 JuroFoon juridisch nieuws Arbeidsrecht  
Arbeidstijden van kinderen in Nederland
De Internationale Dag tegen Kinderarbeid is ontstaan om meer aandacht te creŽren voor (het bestaan van) kinderarbeid. Maar hoe is het eigenlijk in Nederland geregeld? Vanaf welke leeftijd mogen kinderen in Nederland werken?

Vakantiedagen opnemen: wat je nog niet wist
Het is bijna zomer, vakantietijd. Tijd om je vakantiedagen op te nemen en die leuke reis te boeken! Maar hoe regel je dat met je werkgever? Jurofoon legt het proces van vakantiedagen opnemen uit.

Ziek thuis? Werk niet mee aan je eigen ontslag!
Wanneer jij voor een langere, aaneengesloten periode ziek bent en jouw werkgever aangeeft jouw contract te willen beŽindigen, is het belangrijke rekening te houden met een aantal zaken. Voor je het weet ben je je recht op een uitkering kwijt!


Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden