Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact 
Autisme
Autisme-NVA
Voor ouders, hulpverleners en een ieder die met autisme te maken heeft. Informatie, artikelen, te bestellen boeken/artikelen/video's, contactmogelijkheden.Convenant Autisme
Op deze website leest u over de weg naar geïntegreerde zorg voor alle mensen met autisme in Nederland.

Landelijk Netwerk Autisme
Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en specifieke begeleiding voor autistische leerlingen.

Autisme Info Centrum?
Informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme.

Een Vreemde Wereld
Website voor en over autisten met een verstandelijke beperking. Leven met autisme  
Peter Vermeulen (NL) ? In de steek gelaten
Het is alweer 3 jaar geleden dat mijn zoon eigenlijk aan het tweede jaar van de middelbare school zou zijn begonnen. Met zijn angst, autisme en onzekerheid bleek regulier onderwijs te complex. Aan aandacht destijds geen gebrek; gevraagd en ongevraagd … Continue reading

Madelon ? Kennis en continuïteit
kennis en continuïteit zijn erg belangrijk wanneer je iemand met autisme behandeld en vooral deze dingen ontbreekt het in de GGZ. Mijn ervaringen met de GGZ zijn niet altijd goed geweest en dit komt grotendeels door het schreeuwende tekort aan … Continue reading

Anoniem ? Het dieptepunt
Vorig jaar hadden we toch echt een enorm dieptepunt. Mijn oudste zoon, was over gestapt van de jeugd GGZ naar de volwassenen GGZ. En helaas na alles wat we al hadden meegemaakt, ging het daar weer helemaal fout. We hadden … Continue reading

LMA magazine ? september 2015
Welkom bij de september editie van het LMA magazine! Deze maand: – een mooi interview met Anton Horeweg; – Uitleg over het autismepaspoort; – schrijft Peter over vroegdiagnostiek; – een Boekrecensie over “Meer dan een etiket” van Trenke Riksten – … Continue reading

Gesponsorde links

 Autisme.nl nieuws  

Het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt blijft stijgen. Tegelijkertijd groeit de zorg over de toegankelijkheid én de kwaliteit van de hulp voor kinderen met problemen. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de Jeugdwet. 

  Foto artikel Jeugdwet jun18

?Minister grijp in!?. Deze noodkreet van kinder- en jeugdpsychiater Hilmar Backer, vanochtend geplaatst op de website van Binnenlands Bestuur, illustreert hoe hoog de nood is in de jeugdhulp. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Jeugdwet.

Recentelijk lieten vele organisaties de Tweede Kamer onomwonden weten dat het zo niet langer gaat, zoals Jeugdzorg Nederland, GGZ-Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Ieder(in), Unicef en Defence for Children. Ieder(in) publiceert vandaag ook een zwartboek.

Al deze organisaties maken zich grote zorgen over de lange wachtlijsten voor jeugdhulp en de kwaliteit van de geboden hulp. ?Mishandelde kinderen staan lang op wachtlijsten en krijgen onvoldoende tijdige en passende hulp?, aldus Unicef en Defence for Children die pleiten voor landelijke uniforme eisen voor de in 2015 gedecentraliseerde jeugdhulp. ?Ook neemt het aantal kinderen dat wordt opgesloten in een jeugdzorginstelling toe. Dit is zorgelijk omdat een uithuisplaatsing in een gesloten instelling een uiterste maatregel moet zijn.?

Ook ouders zijn ontevreden, zo merken oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Een recente meldactie in samenwerking met Ieder(in) leverde in korte tijd een stroom aan reacties op van ouders die geen hulp kunnen krijgen voor hun kind met een beperking. ?De vaakst terugkerende klacht over de Jeugdwet is dat de gemeente stuurt met tijdelijke relatief lichte, oplossingsgerichte interventies?, aldus Ieder(in)-directeur Illya Soffer gisteren in een opinie-artikel in Binnenlands Bestuur. ?Terwijl kinderen met een verstandelijke, fysieke beperking of een ontwikkelingsstoornis juist baat hebben bij langlopende, intensieve ondersteuning door vertrouwde professionals of naasten. Hun beperking valt immers niet ?op te lossen?.?

In 2017 ontvingen ruim 400.000 jongeren jeugdhulp, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. In 2016 waren dat er 388.000. De groei komt vooral doordat ook lokale teams tegenwoordig jeugdhulp leveren, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in zijn Kamerbrief van 18 juni 2018. Het aantal jongeren dat in een jeugdhulp-instelling verblijft steeg van 43.000 in 2016 naar 46.000 in 2017.

De Jeugdwet werd in 2015 ingevoerd. Sindsdien vallen bijna alle vormen van jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, zoals jeugdzorg, jeugd-ggz en de jeugdreclassering. Uit de in januari dit jaar gepubliceerde Eerste evaluatie Jeugdwet blijkt dat het bijna één op de drie ouders grote moeite kost om jeugdhulp te krijgen. Vooral de meest kwetsbare gezinnen vinden maar moeilijk de weg naar zorg.

In een interview met de NVA in februari dit jaar zei Kinderombudsman Margrite Kalverboer dat de centrale overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de jeugdhulp. De Kinderombudsman doet op dit moment onderzoek naar het lot van kinderen die op de wachtlijst staan voor gespecialiseerde jeugdhulp.

Door onze redacteur Julie Wevers

Plenair debat over de evaluatie van de Jeugdwet. 21 juni van 19.15-23.00 uur. Live te volgen via: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering


cover Zwartboek jeugdhulpOp donderdag 21 juni evalueert de Tweede Kamer de Jeugdwet.

Sinds drieënhalf jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De Nederlandse Vereniging voor Autisme en Oudervereniging Balans maken zich grote zorgen over de zorg voor jeugd. Vooral kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals autisme en ADHD lijken het kind van de rekening. Dit blijkt uit een knelpuntenanalyse die gemaakt is door koepelorganisatie Ieder(in) naar aanleiding van de vele reacties die bij vooral Balans en de NVA binnenkwamen naar aanleiding van een oproep.


Zwartboek: Ouders aan het woord

Balans en NVA dringen er bij de Tweede Kamer dan ook op aan om niet langer met de handen op de rug toe te kijken hoe een grote groep jeugd ernstig in de knel zit. Zonder de noodzakelijke passende zorg staat hun
toekomst op het spel. Het is nu tijd om in te grijpen met krachtige
maatregelen om de grootste knelpunten constructief aan te pakken.

De grootste knelpunten kunt u lezen in het Zwartboek: ouders aan het woord

Lees ook de column over dit onderwerp uit de Volkskrant van 13 juni
van Harriet Duurvoort Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden