Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact 
Autisme
Autisme-NVA
Voor ouders, hulpverleners en een ieder die met autisme te maken heeft. Informatie, artikelen, te bestellen boeken/artikelen/video's, contactmogelijkheden.Convenant Autisme
Op deze website leest u over de weg naar geÔntegreerde zorg voor alle mensen met autisme in Nederland.

Landelijk Netwerk Autisme
Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en specifieke begeleiding voor autistische leerlingen.

Autisme Info Centrum?
Informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme.

Een Vreemde Wereld
Website voor en over autisten met een verstandelijke beperking. Leven met autisme  
Peter Vermeulen (NL) ? In de steek gelaten
Het is alweer 3 jaar geleden dat mijn zoon eigenlijk aan het tweede jaar van de middelbare school zou zijn begonnen. Met zijn angst, autisme en onzekerheid bleek regulier onderwijs te complex. Aan aandacht destijds geen gebrek; gevraagd en ongevraagd … Continue reading

Madelon ? Kennis en continuÔteit
kennis en continuÔteit zijn erg belangrijk wanneer je iemand met autisme behandeld en vooral deze dingen ontbreekt het in de GGZ. Mijn ervaringen met de GGZ zijn niet altijd goed geweest en dit komt grotendeels door het schreeuwende tekort aan … Continue reading

Anoniem ? Het dieptepunt
Vorig jaar hadden we toch echt een enorm dieptepunt. Mijn oudste zoon, was over gestapt van de jeugd GGZ naar de volwassenen GGZ. En helaas na alles wat we al hadden meegemaakt, ging het daar weer helemaal fout. We hadden … Continue reading

LMA magazine ? september 2015
Welkom bij de september editie van het LMA magazine! Deze maand: – een mooi interview met Anton Horeweg; – Uitleg over het autismepaspoort; – schrijft Peter over vroegdiagnostiek; – een Boekrecensie over “Meer dan een etiket” van Trenke Riksten – … Continue reading

Gesponsorde links

 Autisme.nl nieuws  

Een 30-jarige vrouw met autisme en psychoses zoekt wanhopig naar een woonplek waar zij zeer intensief kan worden begeleid. ?Wij hebben een goede plek voor haar, maar op dit moment is het onduidelijk of wij hem mogen aanbieden?, zegt bestuurder Henk Kouwenhoven van zorginstelling Sherpa. Hij pleit voor structurele ?vrije ruimte?† in de wet voor mensen die niet in een hokje passen.
?Dit is echt een noodkreet van mij.?

Door onze redacteur Julie Wevers

Henk Kouwenhoven WLZ okt17
Henk Kouwenhoven (Zorginstelling Sherpa)

?Expertise nodig zoals beschikbaar in de zorg voor verstandelijk gehandicapten?, zo luidt het advies van het in moeilijk gedrag gespecialiseerde Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) in het geval van een 30-jarige vrouw met autisme en een grote psychose-gevoeligheid. En dat is opmerkelijk, want de vrouw heeft aan de universiteit gestudeerd en verdiept zich tijdens goede dagen in de klassieke talen en wiskundige puzzels.
Op slechte dagen kan zij echter niet meer praten en nauwelijks nog lopen. En die slechte dagen komen vanzelf als de vrouw niet voortdurend - dag en nacht - aansturing krijgt van anderen, bijvoorbeeld bij onverwachte gebeurtenissen zoals een telefoontje. Want dan raakt zij totaal in paniek.

Bestuurder Henk Kouwenhoven van zorginstelling Sherpa heeft een geschikte woonplek voor haar, maar het is op dit moment nog ongewis of ze daar ooit gebruik van zal kunnen maken. Vanwege haar normale intelligentie krijgt de vrouw namelijk geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) - tegen het advies van het CCE in. En zonder die indicatie wordt haar verblijf bij Sherpa, een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg, niet gefinancierd.

Op dit moment komen mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen pas in de Wlz na een ?verblijf met behandeling? van drie jaar in een ggz-instelling. Dat wordt in het geval van de 30-jarige vrouw heel moeilijk - volgens betrokkenen heeft zij enkele jaren geleden een ?ggz-trauma? opgelopen tijdens een gedwongen opname. Bovendien zouden verschillende ggz-instellingen hebben laten weten dat zij de vrouw niet de plek kunnen bieden die ze nodig heeft.

Een-op-eenbegeleiding

?Ik zit nu aan tafel met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg, stelt vast wie recht heeft op Wlz, red.), het ministerie van VWS, het Zorgkantoor, het CCE, de gemeente en de ggz?, zegt Kouwenhoven die ook in het bestuur zit van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. ?Wij willen en kunnen deze vrouw helpen, maar financieel krijgen wij het gewoon niet rond. Voor deze vrouw is een woonplek waar zij langdurend een-op-eenbegeleiding kan krijgen echt noodzakelijk. Zo?n plek bestaat echter vrijwel uitsluitend in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en daarvoor heeft ze een Wlz-indicatie nodig.?

Alle betrokken partijen willen de vrouw graag helpen, maar de angst voor precedentwerking is volgens Kouwenhoven enorm. Kouwenhoven: ?Misschien kan er in dit geval gebruik worden gemaakt van een uitzonderingsclausule. Maar ik pleit er juist voor om te zoeken naar een structurele oplossing voor mensen die niet in een hokje passen. Die zullen er namelijk altijd blijven.?

Op dit moment krijgt de vrouw hulp vanuit de gemeentelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar die is volgens betrokkenen ontoereikend. ?De Wmo is ook niet bedoeld voor cliŽnten met zo?n complexe en langdurende hulpvraag?, zegt Kouwenhoven. ?In elk geval bieden gemeenten gťťn een op een-begeleiding en daardoor gaat het bij deze doelgroep heel vaak mis. Dit is echt een noodkreet van mij. Deze clienten vallen op dit moment tussen wal en schip, dat is buitengewoon schrijnend om te zien.?

Vrije ruimte

Met name mensen met autisme bevinden zich volgens Kouwenhoven vaak op een kruispunt van de huidige drie zorgwetten: de Zorgverzekeringswet (hier valt onder andere de volwassenen-ggz onder), de Wet maatschappelijke ondersteuning (hier valt de gemeentelijke zorg onder) en de Wet langdurige zorg (op dit moment vooral toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie.)

Kouwenhoven: ?Je wordt nu gedwongen om te kiezen. Heeft een cliŽnt met meerdere wetten te maken, dan valt hij buiten de boot. Daarom zou er in elk van die drie wetten een kleine vrije ruimte moeten komen: 95 procent van de uitgaven volgens het officiŽle financiŽle regime, de rest vrij. Zo kan je goede arrangementen op maat maken en zijn de huidige problemen heel makkelijk oplossen. En het zal uiteindelijk nog goedkoper zijn ook. Dit is mijn oproep aan de politiek: behandel uitzonderlijke gevallen ook uitzonderlijk. Als de nieuwe minister van Volksgezondheid lef heeft, dan kiest hij of zij hiervoor.?

Dit is het eerste deel van een serie over de Wet langdurige zorg (Wlz). Mensen met psychiatrische problemen komen niet in aanmerking voor deze wet, behalve als zij vanaf hun achttiende drie jaar lang aansluitend opgenomen zijn geweest in een ggz-instelling. Er is een groep ggz-cliŽnten die op dit moment dag en nacht behoefte heeft aan zeer intensieve begeleiding, maar die niet krijgt.† Volgens een inventarisatie van onderzoeksbureau HHM gaat het om tussen de 11.750 en 16.250 personen.

In 2014 nam de Tweede Kamer de motie Bergkamp/Keijzer aan die de regering oproept geen onderscheid te maken tussen de langdurige ggz en de overige langdurige zorg. In 2015 adviseerde Zorginstituut Nederland ggz-patiŽnten met blijvende behoefte aan permanent toezicht, toegang te geven tot de Wlz.

In het in oktober 2017 gepresenteerde Regeerakkoord staat: ?We zijn voornemens om, als de effecten in kaart zijn gebracht en deze geen belemmering vormen voor een zorgvuldige uitvoering, met een wetsvoorstel te komen om de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk te maken voor GGZ-clie?nten die langdurige zorg nodig hebben.?


Instellingen voor hoger onderwijs schieten tekort als het gaat om de begeleiding van studenten
met een beperking. Ook bieden zij te weinig informatie over de voorzieningen die er voor deze studenten zijn.

Dit blijkt uit het vandaag verschenen Jaarrapport studeren met een functiebeperking 2017 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie.†Basis van dit jaarlijks verschijnende rapport vormen de resultaten van een enquÍte onder 280.000 studenten. Ruim 39.000 van hen gaven aan dat zij een functiebeperking hebben.

collegebankenDe meest voorkomende beperkingen in het hoger onderwijs zijn dyslexie en dyscalculie, zo blijkt uit het rapport. Daarnaast zijn er vooral veel studenten met ADHD, chronische ziekten of een psychische aandoening zoals depressie of burn out.

Studenten met autisme, dyslexie en dyscalculie hebben de minste klachten. 'Kennelijk bestaan er voor deze beperkingen duidelijke protocollen en slagen opleidingen erin om die met enig succes toe te passen', aldus het rapport. Studenten met psychische aandoeningen - een groep die toeneemt - zijn het minst tevreden over hoe hun opleiding met ze omgaat. Ook studenten met ADHD zijn duidelijk kritischer dan gemiddeld

Opmerkelijk genoeg is de waardering van studenten voor de aanpassingen in het hoger onderwijs gestegen ten opzichte van eerdere jaren, bijvoorbeeld voor aanpassingen op het gebied van fysieke en digitale toegankelijkheid. Maar zulke voorzieningen kunnen volgens het rapport op papier nog zo goed zijn, 'Het werkt alleen als studenten en docenten er goed over geÔnformeerd worden.' Docenten tonen volgens de studenten begrip, maar missen vaak kennis van zaken. Het rapport pleit voor deskundigheidsbevordering, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van ervaringsdeskundigheid.

De meeste hbo-studenten met een beperking volgen een kunst- of een landbouwopleiding. In het wetenschappelijke onderwijs hebben de sociale opleidingen de meeste studenten met een beperking - medische- en gezondheidsstudies de minste. Meest tevreden zijn studenten met een beperking over de landbouwopleidingen, het minst over de studies medicijnen, rechten, economie en de verschillende sociale studies.

In het hbo zijn studenten het meest kritisch over de juridische en de sociale studies en het meest tevreden over landbouw- en techniekopleidingen.†De bacheloropleiding van Wageningen University & Research krijgt van studenten de hoogste score. Ook als het gaat om de masteropleiding staat Wageningen bovenaan, samen met de Technische Universiteit Eindhoven.

In het hbo staat Windesheim op nummer ťťn, vlak voor Avans Hogeschool. Over het algemeen doen kleine hogescholen het veel beter dan grote en middelgrote. Helemaal onderaan de lijst staat - net als de drie voorgaande jaren - de Hogeschool van Amsterdam, op de voet gevolgd door Hogeschool Utrecht en Hogeschool Inholland. Studenten zijn op deze scholen het meest ontevreden over de voorlichting, de begeleiding en het intake-gesprek.

Het aantal studenten met een beperking in het hoger onderwijs stijgt al jaren. Het gaat volgens het rapport inmiddels om ťťn op de zeven voltijds studenten.Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden