Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact 
Autisme
Autisme-NVA
Voor ouders, hulpverleners en een ieder die met autisme te maken heeft. Informatie, artikelen, te bestellen boeken/artikelen/video's, contactmogelijkheden.Convenant Autisme
Op deze website leest u over de weg naar geďntegreerde zorg voor alle mensen met autisme in Nederland.

Landelijk Netwerk Autisme
Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en specifieke begeleiding voor autistische leerlingen.

Autisme Info Centrum?
Informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme.

Een Vreemde Wereld
Website voor en over autisten met een verstandelijke beperking. Leven met autisme  
Peter Vermeulen (NL) ? In de steek gelaten
Het is alweer 3 jaar geleden dat mijn zoon eigenlijk aan het tweede jaar van de middelbare school zou zijn begonnen. Met zijn angst, autisme en onzekerheid bleek regulier onderwijs te complex. Aan aandacht destijds geen gebrek; gevraagd en ongevraagd … Continue reading

Madelon ? Kennis en continuďteit
kennis en continuďteit zijn erg belangrijk wanneer je iemand met autisme behandeld en vooral deze dingen ontbreekt het in de GGZ. Mijn ervaringen met de GGZ zijn niet altijd goed geweest en dit komt grotendeels door het schreeuwende tekort aan … Continue reading

Anoniem ? Het dieptepunt
Vorig jaar hadden we toch echt een enorm dieptepunt. Mijn oudste zoon, was over gestapt van de jeugd GGZ naar de volwassenen GGZ. En helaas na alles wat we al hadden meegemaakt, ging het daar weer helemaal fout. We hadden … Continue reading

LMA magazine ? september 2015
Welkom bij de september editie van het LMA magazine! Deze maand: – een mooi interview met Anton Horeweg; – Uitleg over het autismepaspoort; – schrijft Peter over vroegdiagnostiek; – een Boekrecensie over “Meer dan een etiket” van Trenke Riksten – … Continue reading

Gesponsorde links

 Autisme.nl nieuws  

Vandaag is het de Dag van de Leerplicht. Veel kinderen zouden heel graag willen leren, maar zitten thuis zonder enige vorm van onderwijs. 

Ondanks de invoering van passend onderwijs in 2014 daalt het aantal thuiszitters nog altijd niet. Volgens recente cijfers van het ministerie van Onderwijs kregen 4200 kinderen in het schooljaar 2016-2017 langer dan drie maanden geen onderwijs. Daarnaast waren er dat schooljaar nog eens 5736 kinderen met een ontheffing van de leerplicht wegens psychische of lichamelijke problemen. Ook zij kregen geen onderwijs. Naar schatting een derde tot de helft van alle thuiszitters zou autisme hebben.

Volgens de website van Ingrado, de vereniging van gemeentelijke leerplichtafdelingen, luidt het thema van deze Dag van de Leerplicht: Samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs. 

Kinderen met autisme zijn bij uitstek gebaat bij maatwerk. Soms hebben zij tijdelijk intensieve begeleiding nodig in de klas. Bijvoorbeeld omdat zij nog niet zo goed snappen wat er op school van hen wordt verwacht. Of omdat zij hulp nodig hebben bij de overstap naar een nieuwe taak.

Ook zijn er kinderen met autisme voor wie een hele dag op school zitten nog een brug te ver is. Ze raken op school zo overprikkeld, dat zij aan leren niet meer toekomen. Op dit moment krijgen deze kinderen vaak een ontheffing van de leerplicht, ook als zij beschikken over een goede tot zelfs zeer goede intelligentie. Dat is eeuwig zonde.

Elk kind heeft het recht om zich te ontwikkelen, óók als het (nog) niet in staat is om op school te functioneren. Artikel 29 van het VN-Kinderrechtenverdrag stelt: Het onderwijs dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, de talenten en de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind.

Om die reden zal een kind - als het écht niet anders kan - tijdelijk ook onderwijs moeten kunnen volgen op een andere plek dan school. Bijvoorbeeld thuis, door middel van digitaal afstandsonderwijs. Deze vorm van onderwijs kost veel geld, meer dan de gemiddelde ouder kan opbrengen. Een school kan besluiten om een thuiszitter in te schrijven en het overheidsgeld dat zij vervolgens voor deze 'spookleerling' ontvangt besteden aan een 'afstandsonderwijspakket'. Dat kán zij doen, maar dat hoeft niet. Thuiszitters zijn op dit moment dus erg afhankelijk van de medewerking van een individuele school en/of samenwerkingsverband. Hierdoor krijgt het ene kind wel de kans om aan zijn toekomst te werken, maar het andere niet.

Hopelijk komt er voor leerbare thuiszitters snel een structurele oplossing in de vorm van leerrecht.

Lees hier het hoopvolle verhaal uit het Balans-ledenmagazine BM van Luca (17, PDD-NOS) die op dit moment werkt aan zijn havo-diploma via een afstandsonderwijstraject, nadat hij eerst zijn diploma vmbo-t behaalde door middel van staatsexamens. Ter gelegenheid van de Dag van de Leerplicht ook opengesteld voor niet-leden.

Dit artikel is gepubliceerd op 14 maart 2018

button test 2


Het nieuwe nummer van Autisme Magazine heeft als thema 'Luisteren naar autisme'. Als lid van de NVA krijg je dit kwartaalblad gratis toegezonden, als vast onderdeel van je lidmaatschap.

Autisme Magazine is sinds jaar en dag hét ledenblad van de NVA. Het biedt elk kwartaal actuele kennis over allerlei interessante ontwikkelingen en activiteiten. Mensen met autisme komen in dit blad ook zelf in ruime mate aan het woord. Onder meer met prikkelende columns, ontroerende ervaringsverhalen en leuke, leerzame interviews.

Meer informatie? Zie ook het persbericht!

Word ook lid van de NVA en ontvang 4x per jaar Autisme Magazine!

 

 AM01-2018 Kort Persbericht

 

 Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden