Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact
ADHD
Adhd-land
Adhd-land is een druk bezocht informatiepunt rond ADHD in Nederland, met honderden bezoekers per dag: patiŽnten, ouders, hulpverleners, studenten, journalisten enz.
Deze webplek is een initiatief van de ADHD stichting. Dit is een nog jonge, onafhankelijke stichting. De ADHD stichting is gťťn patiŽnten-, ouder- of lotgenotenorganisatie.Impuls
Impuls is de landelijke vereniging voor volwassenen met AD(H)D en aanverwante stoornissen.

Steunpunt ADHD
Het Steunpunt AD(H)D geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over ADHD op school, in de zorg en thuis.
Ook leerkrachten vinden informatie op deze site, waaronder tips voor praktische en didactische maatregelen.

ADHD Xtra
Hoofddoelstelling van adhdXtra is het bewerkstelligen van gratis interactief lotgenotencontact tussen betrokkenen bij ADHD en aanverwante stoornissen.

Dossier ADHD
Impulsief, overbeweeglijk, nergens hun aandacht bij kunnen houden. Ongeveer 2 procent van de kinderen en jongeren tot 15 jaar heeft deze symptomen van ADHD in zo'n ernstige mate dat behandeling nodig is.

ADHD-Netwerk
De Stichting ADHD Netwerk is opgericht door bestuursleden van het Artsen Netwerk ADHD en de Stichting Netwerk ADHD bij volwassenen. Door deze samenwerking willen wij benadrukken dat ADHD in alle levensfasen voorkomt en hopen we de continuÔteit van de zorg voor ADHD patiŽnten te verbeteren.
Gesponsorde links

 Balansdigitaal nieuws  
De Staat van het Onderwijs volgens ouders
De inspectie van het Onderwijs heeft te weinig oog voor de kansenongelijkheid die ontstaat doordat kinderen met ontwikkelingsproblemen op school niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Rechtszaak moet uitwijzen of ouders nog inbreng hebben
Sinds 2014 meent het ministerie van OC&W dat stichting Ouders en Onderwijs dť vertegenwoordiger is van alle ouders. Opvallend is dat deze stichting volledig is gesubsidieerd door het betreffende ministerie. Verschillende vertegenwoordigers van ouderorganisaties, waaronder Oudervereniging Balans, vragen zich al geruime tijd oprecht af of deze partij zich wel kritisch kŠn opstellen tegenover zijn subsidieverstrekker.

College Rechten van de Mens: ?School heeft Kubo niet gediscrimineerd?
De reguliere Utrechtse Prof. Kohnstammschool heeft een jongen met Downsyndroom niet gediscrimineerd door hem te verwijderen. De school heeft voldoende aanpassingen gedaan en heeft zichzelf terecht handelingsverlegen verklaard.


ADHD
Balans
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen, ondersteunt en bevordert onderlinge contacten.

ADHD-zelftest voor volwassenen
Vroeger meende men dat deze stoornis bij het volwassen worden verdween,maar sinds de jaren 1970 werd in verschillende wetenschappelijke publicaties beschreven dat bij 10 ŗ 50 % van deze kinderen deze stoornis op volwassen leeftijd blijft voortbestaan. Dit betekent dat 1 ŗ 3 % van de volwassenen aan deze stoornis lijdt.

Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden