Overzicht & nieuws
  Alcoholtest
  Allergie
  ADHD
  Algemeen
  Alzheimer, Ziekte van
  Artrose
  Astma
  Autisme
  Bloedziekten
  BMI
  Diabetes
  Dyslexie
  Eetstoornissen
  Fitness
  Gebit
  Gewicht & voeding
  Griep
  Haaruitval
  Hart- en vaatziekten
  Heupafwijkingen
  HIV / Aids
  Hoofdpijn
  Hoogsensitief
  Homeopathie
  Huidziekten
  Kanker
  Keel- neus- en oor
  Longontsteking
  ME-CVS
  Menopauze
  Multiple sclerose
  Nierziekten
  Zorgverzekering
  Oogaandoeningen
  Opvoeding
  Ouder worden
  Plastische chirurgie
  Psycho-sociaal
  Reuma
  Rugklachten
  Seksualiteit
  Trombose
  Whiplash
  Ziekte van Lyme
  Zwangerschap
  Divers

  Contact

Keel,- neus- en ooraandoeningen
Oortest
Hoor jij alles nog goed? Of versta je je vrienden minder goed op een feestje of in de kroeg? Test je gehoor binnen 5 minuten met de online hoortest

Kno.nl
Dit is de officiële website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.
U vindt hier o.a. de rubrieken "Wat doet de kno-arts" waarin algemene informatie wordt gegeven over het werkterrein van de kno-arts. Onder "Voorlichting" vindt u informatie over KNO-operaties en KNO-ziektebeelden.

Trommelvliesbuisjes plaatsen
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over het plaatsen van trommelvliesbuisjes. De tekst is bedoeld als ondersteuning van het consult door de arts (KNO-, maar ook huisarts) en dient niet als vervanging van een consult. Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de tekst wordt beschreven.


Snurken en het slaap-apneusyndroom
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over oorzaken en behandeling van snurken en het slaap-apneusyndroom.

Audiologische centra
In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen die zich bezig houden met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen bij volwassenen en kinderen. Daarnaast verrichten zij interdisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling.
(bron: Federatie van Nederlandse Audiologische Centra)

KNO-artsen.nl
KNO-artsen.nl - Startpunt voor de KNO (keel, neus, oor). Alles wat u wilt weten over de KNO (keel-neus-oor) en het KNO-gebied. Van Anatomie tot Ziekte.

Wat is otosclerose
Otosclerose, een progressieve ziekte, maakt iemand langzaam slechthorend. Het gehoorverlies kan zich in een of beide oren voordoen.

Ménière
Bij Ménière is sprake van een overmaat aan binnenoorvloeistof. De reden voor die vochtophoping is onbekend. Ondanks jaren van uitgebreid onderzoek, ook in ons land, is nog steeds niet bekend wat nu de precieze oorzaak van de ziekte is.
Waarschijnlijk is sprake van ophoping van endolymfe, de vloeistof die zich in de binnenste ruimte van het slakkenhuis in het oor bevindt.

FOSS
De Foss is een landelijke ouderorganisatie, een bundeling van oudergroepen, al of niet verbonden aan scholen voor slechthorende kinderen en/of kinderen met spraak-taalmoeilijkheden. Er zijn ongeveer 35 van deze scholen voor Speciaal Onderwijs.

Stichting Hoormij
Iedereen mag meedoen in onze maatschappij. Ook als je een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis hebt. Stichting Hoormij ondersteunt waar nodig. Lukt het even niet, dan vragen wij partners, familie, ouders, vrienden, werkgevers en andere betrokkenen om begrip voor jou.

Gesponsorde links


Tinnitus
Thuisarts: oorsuizen
Met oorsuizen hoort u steeds een geluid in uw hoofd. Dit zou kunnen komen door overactieve hersencellen en zenuwcellen die voor...
lees verder

Het gehoor: Tinnitus
In Nederland hebben naar schatting 2 miljoen mensen tinnitus. Lees hier meer over wat tinnitus precies is, hoe je het kunt voorkomen en wat je eraan kunt doen.

Oorsuizen (tinnitus)
Vrijwel iedereen heeft wel eens kortdurend last gehad van oorsuizen. Bij sommigen is oorsuizen bijna continu aanwezig en dermate hinderlijk dat men in de dagelijkse bezigheden belemmerd wordt. Hier geven wij u informatie over oorsuizen (tinnitus) en de daarbij horende verschijnselen.

Oorsuizen: wat kun je er aan doen?
Zo'n twee miljoen mensen in Nederland lijden eraan: oorsuizen, ook wel bekend als tinnitus. Deze pati'ënten ervaren een vervelende piep, geruis of geklop in het oor. De oorzaak ligt in de prikkels die door de zenuwbanen of het gehoororgaan worden afgegeven aan de hersenen. De hersenen registreren deze prikkels als geluid.
lees verder

Melden gebroken link      Disclaimer      Link aanmelden of hoger op de lijst?